ALLAH MÜSLÜMANLARA BİRLİK OLMAYI EMRETMİŞTİR,
BİRLİK OLMAK FARZDIR

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir...” (Nur Suresi, 55)


Allah tarih boyunca her kavmi lideriyle, önderiyle birlikte yaratmıştır. Bu, Adetullah'ın gereğidir. Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. Yusuf (as), Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed (sav) döneminde iman edenlerin önderi olarak Allah'ın mübarek elçileri İslam toplumlarının başında olmuştur. Hz. Talut döneminde, Hz. Zülkarneyn döneminde de Müslümanların hep bir lideri olmuştur. Peygamberimiz (sav)'in ardından da Müslümanlar yakın tarihe kadar hiç başsız kalmamışlardır. Bu dönemde Müslümanların manevi bir liderinin olmaması, Allah'ın takdir ettiği Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerinden birisidir. Ancak Allah kaderde İslam toplumu için bir güzellik takdir etmiş ve manevi önderleri olmadan geçen bu dönemin ardından onları çok üstün ahlaklı, çok mübarek, sevgi ve şefkat dolu, Müslümanlara çok düşkün, hamiyeti İslamiyesi çok kuvvetli bir zatla, yani Hz. Mehdi (as)'la müjdelemiştir. Yaklaşık 1.5 asırdır başsız olan İslam alemi, Allah'ın takdir ettiği kaderin gereği olarak, bu yüzyılda Hz. Mehdi (as)'ın manevi önderliği altında birleşecektir. >>>

 
İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN KURAN AYETLERİ MEHDİYETE İŞARET EDEN EBCEDLER

Kuran'da baştan sona
İttihad-ı İslam anlatılır.

 

HZ. İSA (A.S.) HZ. MEHDİ (A.S.) BU YÜZYILDA GELECEK

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ZUHURUNUN SÖZDE BİR SONRAKİ YÜZYILA KALDIĞI YANİ KENDİSİNİN HİCRİ 1400'DE ÇIKMAYACAĞI İDDİASINDA BULUNANLARA CEVAPLAR

HER YÜZ SENE BAŞINDA bu ümmetin uleması arasından BİR MÜCEDDİD GELECEK ve şeriatı (Kuran ahlakı ve fazileti ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetini) ihya edecektir (canlandıracaktır). (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Kitabın tamamını burada okuyabilirsiniz >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN İTTİHAD-I İSLAM İLE İLGİLİ BAZI ANLATIMLARI

İttihad-ı İslam farzdır. Allah bunu Kuran'da açıkça bildirmiştir.
İttihad-ı İslam'da Kuran'da tarif edilen demokrasi yaşanır, her yer güzel ve güvenli olur.
Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı Hz. Mehdi (a.s.) ve İttihad-ı İslam
İttihad-ı İslam çok yakın
İttihad-ı İslam'ı sağlayan kişi, Hz. Mehdi (as)'dır.
İttihad-ı İslam'ı emreden ayetler, münafıkları yakar.
İttihad-ı İslam olmadan, İslam alemi kurtulmaz.
Kuran'da baştan sona İttihad-ı İslam anlatılır.
İttihad-ı İslam, her Müslüman için farzdır.
İttihad-ı İslam kesin çözümdür.
İttihad-ı İslam'ı istemeyene Allah rahatlık vermez
İttihad-ı İslam'ın olması için mutlaka Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği şart.
İttihad-ı İslam ve Mehdiyet içiçedir.
Mehdiyeti sürekli gündemde tutmamın sebebi, Resulullah (sav)'in bunu emretmiş olmasıdır ve İttihad-ı İslam'ı istemektir.
İttihad-ı İslam'a, Mehdiyet'e ve Hz. İsa (as)'a önem vermeyenler, Kuran'ı ve haşa Allah'ı reddediyor anlamına gelir.
En büyük farz vazife İttihad-ı İslam'ken bizim bu konuda susmamız mümkün değil.
Bediüzzaman İttihad-ı İslam'ı nasıl anlatıyor?
İttihad-ı İslam'ın diğer adı Türk İslam Birliği'dir, Türk İslam Birliği'nin diğer adı da İttihad-ı İslam'dır.

 

AHİRZAMAN İLE İLGİLİ İNTERNET SİTELERİ

Hazreti Mehdi
Ahir Zaman
Hazreti İsa
Beklenen Mehdi ve Hz. İsa
Altınçağ
Dört Hak Mezhebe Göre Mehdi
Hazreti İsa Gelecek
Kutsal Kitaplarda Mehdi
Mesih İsa
Yaşanan Ahir Zaman
Yeni Bilgi Yeni Konu
Mehdi'nin Kayboluşu
Kıyamet Alametleri
Bediüzzaman Said Nursi
Risalei Nur Külliyatı
Kuran'da Mehdiyet

.AHİR ZAMAN MEHDİ'SİNİN ALAMETLERİ

CELALEDDİN SUYUTİ'NİN
TASNİFİNDEN HADİSLER


Eserin tümünü okumak için tıklayın>>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

BEKLENEN MEHDİ'nin
ALAMETLERİ

AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ (HEYTEMİ)

Eserin tümünü okumak için tıklayın >>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir